เกี่ยวกับเรา

Foshan Kaili Trading Co., Ltd.

กวางตุ้ง DJMI GROUP ( Foshan Kaili Trading Co. , Ltd. เป็นของ DJMI เพื่อการส่งออก ) ตั้งแต่ปี 1998 GungDong Daji Doors Industry Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตประตูและหน้าต่างแบบครบวงจรชั้นนำใน Chna DJMI ครอบคลุมพื้นที่ 160, 000 ตารางเมตรมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ผลิตประตูและหน้าต่าง 8000 ชิ้นต่อเดือนส่งออกมากกว่า 67 ประเทศมากกว่า 500 โครงการก่อสร้...
มุมมอง